O mne

 

 

Životopis

Meno:  Mgr. Art. Mária Živčáková

Narodená:  29.12.1987

Štúdium
2009-2014 Akadémia Umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Odbor: Ateliér klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku akad. mal.
2012 Štátna skúška z pedagogického minima
Odbor: Výtvarné umenie
2003-2007 Stredná umelecká škola v Kežmarku
Odbor: Propagačné výtvarníctvo

Práca
2014 Umelecký maliar pre Štátnu operu v Banskej Bystrici
Nástenná maľba reštaurácie Steak house v Banskej Bystrici
Nástenná maľba -Logo a Interiér divadla Harry Theater,
Divadlo pod Balkónom v Banskej Bystrici

Kolektívne výstavy

2010 „Torunskie widoki“  (Dom Artuša, Toruň, Poľsko), skupinová výstava, PL

2010 Skupinová výstava žiakov pod vedením akad.mal.profesora Ľ. Hološku v štátnej vedeckej knižnici, v Banskej Bystrici, SK

2011 Skupinová výstava pri príležitosti otvorenia Štúdia tanca v Banskej Bystrici, SK

2012 „NAŠIM POHĽADOM“, výstavná sieň Barónka, Kežmarok, SK

2014 „ŠTVOR_ako“, výstavná sieň Barónka, Kežmarok, SK

2014 VALENT-IN, Galéria Grid, Praha, CZ

Workshopy

2009 Workshop, Florencia, (medzinárodný workshop ukončený výstavou), IT

2010 FIGURAMA, workshop figurálnej kresby (prof. Boris Jirku, akad. mal.) AU Banská Bystrica, SK

2010 Kurz ikonografie pôvodnej byzantskej techniky, Košice, SK

2010 Plenér, Univerzita Mikuláša Koperníka, Torúň, (medzinárodný workshop ukončený výstavou), PL

2011 FIGURAMA 11, workshop figurálnej kresby (prof. Boris Jirku, akad. mal.) AU Banská Bystrica, SK

Publikácie

Uverejnenie reprodukcií diel „Maps of dreams“ v magazíne Slovenske pohľady (autor: Matica Slovenská)

Úvod